Inklusionsstrategi (fællesskabsstrategi)

'Alle børn og unge er en del af fællesskabet'. Det er titlen på Herning Kommunes inklusionsstrategi, som implementeres fra 2016-2020.

Grundstenene i strategien er Børnekonventionen og Salamancaerklæringen, der fremhæver alle børns ret til at få en uddannelse og være en del af fællesskabet.

Inklusionsstrategiens mindset

Strategien tager afsæt i Knæk Kurven, men præsenterer et nyt mindset, der lægger vægt på følgende:

  • "Det er ikke en egenskab ved det enkelte barn, der afgør, om det kan inkluderes - det er en egenskab ved fællesskabet".
  • Inklusionsarbejdet er for alle børn - ikke blot de børn, der kommer fra et specialtilbud til et almentilbud
  • Det er først en succesfuld inklusion, når børn og unge trives i læringsfællesskabet og finder deres tilværelse meningsfuld.
  • Der skal være en respekt for forskelligheder.
  • Forældrene er en ressource og bør ses som samarbejdspartnere.

Dette mindset skal være fremtrædende på alle niveauer både centralt og decentralt inden for både special- og almenområdet. Mindsettet er således en tænkning, der søger at lede os alle ind på den samme vej, nemlig at være sammen om, at sikre alle børn og unges trivsel. 

Særligt første punkt i ovenstående mindset drejer fokus væk fra individperspektivet, der ser en eventuel problematisk adfærd, som en iboende egenskab ved barnet, mod et kontekstperspektiv, der overvejende tillægger miljøet ansvaret for at tilpasse sig barnet og dets behov. Netop kontekstperspektivet er kernen i inklusionsstrategiens mindset, som derfor omfavner børn og unge i alle positioner i evidenstrekanten - både grønne, gule og røde positioner.

 

Hvis du vil vide mere

I boksen "Mere info" finder du:

  • Et link til Herning Kommunes inklusionsstrategi. Under strategien  finder du også to pixiudgaver af inklusionsstrategien  -  en som er henvendt til fagprofessionelle  -  og en som er henvendt til forældrebestyrelsen.

Kontaktinfo

Jeanette Lauridsen
Tlf.: 22469659
Send e-mail til jeanette.lauridsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.