Herningmodellen Børn og Unge

Herningmodellen Børn og Unge bygger på forskning og evidens og tager udgangspunkt i en fælles indsatstrappe samt et forebyggende og inkluderende mindset.

Arbejdet med alle børn og unge i Herning Kommune er centreret om styrket tværfaglighed, tættere kontakt og opfølgning samt øget forældre- og netværksinddragelse. 

Forskning, innovation og partnerskaber

Udover den eksisterende forskning på området er arbejdet med børn og unge i Herning Kommune baseret på eksterne og interne evalueringer, innovation og investering samt partnerskab med Socialstyrelsen, Metodecenteret, VIVE, Egmont Fonden, VIA Aarhus, Konsortiet, Red Barnet andre kommuner samt øvrige relevante aktører. 

Sigtet med Herningmodellen Børn og Unge 

...er at indfri følgende mål:

  • Alle børn skal være en del af fællesskabet 
  • Alle børn skal blive så dygtige, de kan
  • Alle børn har ret til at vokse op så tæt på et normalt hverdagsliv som muligt 

Herningmodellen Børn og Unge som overordnet ramme

Dette gælder for børn og unge i henholdsvis almene positioner, socialt udsatte positioner samt børn og unge med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser. 

Indfrielse af målene skal ske gennem:

  • Et fælles forebyggende og inkluderende mindset 
  • En fælles indsatstrappe
  • Styrket tværfaglighed og stærk monofaglighed
  • Øget forældre- og netværksinddragelse
  • Tættere kontakt og opfølgning på iværksatte initiativer 

Hvis du vil vide mere

I boksen "Mere info" finder du en yderligere beskrivelse Herningmodellen Børn og Unge i kort form. Læs desuden mere om modellens udmøntning i forhold til de enkelte målgrupper her eller find dem i hovedmenuen.  

På siden "Børn og unge i almene positioner" præsenteres den tilgang samt de indsatser, som alle børn og unge i Herning Kommune mødes med.

Børn og unge i almene positioner.

For børn og unge, der befinder sig i eller er i risiko for at komme i en socialt udsat position, vægtes en tidlig opsporing og indsats.

Børn og unge i socialt udsatte positioner.

For børn og unge med varige fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser er der fokus på at sætte tidligere ind for at reducere udbrændthed hos familierne. 

Børn og unge med funktionsnedsættelser.

Kontaktinfo

Lone Eiersted
Centerleder
Tlf.: 22447167
Mobil: 22447167
Send e-mail til cbfli@herning.dk

Karen Marie Gaardsvig
Teamleder
Tlf.: 96282828
Mobil: 22780154
Send e-mail til karen.marie.gaardsvig@herning.dk

Preben Siggaard
Centerchef for Center for Børn og Læring
Tlf.: 20674145
Mobil: 20674145
Send e-mail til cblps@herning.dk

Grethe Wilmoes
Centerchef for Børn og Forebyggelse
Tlf.: 96286351
Mobil: +4520674133
Send e-mail til grethe.wilmoes@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.