Børn og unge i socialt udsatte positioner

Herningmodellen er for alle børn og unge - også børn og unge i socialt udsatte positioner eller som er i risiko for at komme det.

Tankegangen bag Herningmodellen på området for socialt udsatte er, at alle har ret til et så almindeligt hverdagsliv som muligt. Kernekomponenterne i modellen sikrer, at børn og unge i socialt udsatte positioner, eller i risiko for at komme det, hjælpes så tæt herpå som muligt.

Fra Sverigesprogram til Herningmodel

Efter en succesfuld pilotafprøvning (2013-2015) implementeres og videreudvikles Herningmodellen på området for udsatte børn og unge i hele kommunen. Modellens kernekomponenter består af en indsatstrappe, et forebyggende mindset, fokus på tidlig opsporing og indsats, styrket faglighed (færre sager pr. socialrådgiver) samt tværfaglige områdeteams. Sidstnævnte består af myndighedsrådgivere, sundhedsplejersker og PPR-fagligheder. Disse teams samarbejder tættere med forældre, netværk, skoler, dagtilbud, specialtilbud m.fl. 

 

Hvis du vil vide mere

Du kan finde mere information om Herningmodellen på området for socialt udsatte børn og unge samt de tilhørende kernekomponenter i boksen "Mere info".

Du kan desuden læse om:

  • Socialstyrelsens, KORA's og Metodecentrets monitoreringer og evalueringer af modellen i lille skala (tre repræsentative distrikter)
  • Partnerskabet som Herning Kommune har indgået med Socialstyrelsen ift. at implementere og videreudvikle en helhedsorienteret praksis i hele Børn og Unge. En praksis der desuden er mere forebyggende og effektiv (findes også i boksen "Mere info").

Kontaktinfo

Lone Eiersted
Centerleder
Tlf.: 22447167
Mobil: 22447167
Send e-mail til cbfli@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.