Børn og unge i almene positioner

I Herning bliver alle børn og unge berørt af tænkningen og de forebyggende indsatser, der er indlejret i Herningmodellen Børn og Unge.

Et af elementerne i Herningmodellen Børn og Unge er indsatstrappen, som indikerer, hvor indgribende indsatserne er i forhold til et almindeligt hverdagsmiljø. Ved brug af trappen er det hensigten at alle børn og unge sikres den bedste trivsel, uanset hvilken position de befinder sig i.

Indsatstrappens første trin

På indsatstrappens første trin finder man de tidligt forebyggende og sundhedsfremmende indsatser, der alle finder sted i det almene miljø. Dette er således indsatser, der kommer alle kommunens børn og unge til gode. Her finder man sundheds- og tandplejens almene tilbud, der understøtter en tidlig opsporing af eksempelvis socialt udsathed, da disse netop er i berøring med alle børn og unge. 

Ligeledes berører de institutionsomfattende programmer og inklusionsstrategien alle børn og unge og har et forebyggende sigte, som er placeret på indsatstrappens første trin. Disse indsatser er vigtige elementer i at sikre, at 'alle børn er en del af fællesskabet' og at 'alle børn skal blive så dygtige, de kan'. 

 

Hvis du vil vide mere

Du kan finde mere information om arbejdet med børn og unge i det nedenstående, hvor du kan læse om:

Evidensbaserede baserede programmer i både skoler og dagtilbud, hvilket Herning Kommune i mange år har arbejdet med.

Viden, forskning og evidens.

Herning Kommunes inklusionsstrategi, som bygger på et særligt mindset, der beskriver sikringen af alle børn og unges trivsel. 

Herning Kommunes inklusionsstrategi.

Herningmodellen Børn og Unge, der overordnet præsenterer arbejdet med børn og unge i kommunen.  

Herningmodellen Børn og Unge.

Området omkring børn og unge i socialt udsatte positioner. Her vægtes en tidlig opsporing og indsats over for børn og unge, som befinder sig i en socialt udsat position eller er i risiko for at komme det. 

Børn og unge i socialt udsatte positioner

Udviklingsarbejdet, der i øjeblikket pågår på området for børn og unge med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser og deres familier. 

Børn og unge med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser.

Kontaktinfo

Lone Eiersted
Centerleder
Tlf.: 22447167
Mobil: 22447167
Send e-mail til cbfli@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.